மின்னணு அடையாளங்கள்

ஒரு மின்னணு ஷெல்ஃப் லேபிள் (ESL) அமைப்பு சில்லறை விற்பனையாளர்களால் தயாரிப்பு விலைகளை அலமாரிகளில் காண்பிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. மத்திய கட்டுப்பாட்டு சேவையகத்திலிருந்து விலை மாற்றப்படும் போதெல்லாம் தயாரிப்பு விலை தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும். பொதுவாக, மின்னணு காட்சி தொகுதிகள் சில்லறை அலமாரியின் முன் விளிம்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

எலக்ட்ரானிக் ஷெல்ஃப் லேபிள்கள் (எஸ்எல்எஸ்) செங்கல் மற்றும் மோட்டார் சில்லறை கடைகளுக்கான புதிய புதுமையான மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பமாகும். ஆன்லைன் போட்டி மற்றும் மாறிவரும் போக்குகளின் அச்சுறுத்தலுடன், முன்பை விட இப்போது, புதிய சில்லறை வணிகத்தின் விடியலில் உயிர்வாழவும் நுழையவும் உங்களுக்கு எஸ்எல்எஸ் தேவை.